Akshat Virgin Coconut Oil

650

Quantity : 500ml

Akshat” is a 100% pure virgin coconut oil extracted from fresh coconut milk using the centrifuge method. No chemicals or external heat is used thus all the nutrition & goodness in coconut milk is obtained in the oil as it is.

“अक्षत” हे नारळाच्या ताज्या दुधापासून काढलेले 100% शुद्ध तेल आहे जे सेंट्रीफ्यूज पद्धतीने काढले जाते. कोणतीही रासायनीक प्रक्रीया व उष्णतेचा वापर न केल्याने नारळाच्या दुधातील सर्व पोषण तेलामध्ये जसे आहे तसे मिळते.

Buy now Read more